Sinds september 2009 heeft Golfclub Zeewolde het Committed to Green (CtG) certificaat. In september 2010 volgde certificering onder de Golf Environment Organization (GEO) vlag. Dit GEO-certificaat kan worden beschouwd als een internationaal erkend ‘ECO-keurmerk’ voor de golfindustrie.

In tegenstelling tot wat regelmatig wordt gedacht, heeft CtG niets te maken met het in golfkringen gangbare begrip ‘Green’. Het heeft daarentegen alles te maken met die andere betekenis van ‘green’, n.l. ‘groen’ in de zin van ‘Natuur & Milieu’. De certificering is een erkenning voor het feit dat de op onze baan aanwezige natuur met respect wordt behandeld en verstandig beheerd, waardoor het groen zich goed kan ontwikkelen en gezond blijft, wat weer een positief effect heeft op de op de baan levende fauna. Ook milieubewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en andere voor het baanonderhoud noodzakelijke producten en machines maakt deel uit van CtG, evenals waterhuishouding, energiegebruik en afvalstoffenbeheer. 

Natuur&Milieu/GEO maakt onderdeel uit van de Baancommissie en organiseert jaarlijks verschillende wandelingen over de baan o.l.v. ter zake deskundigen om uitleg te geven over de flora en fauna.

Natuur&Milieu 1 column