In de week van 26-30 juni worden de paden van een aantal holes voorzien van een nieuwe halfverharding

Hiertoe wordt eerst langs de rand van het oude pad het gras deels weggehaald. De oude toplaag wordt uitgevlakt en daarna voorzien van Bestone (de grijze halfverharding).

Als het pad is afgewerkt is het ook meteen weer te gebruiken voor trolleys en handicarts.

De planning is als volgt:

  • Ma  26 juni:  frezen van randen en uitvlakken van oude toplaag
  • De planning van de aanleg is per dag te zien bij de caddiemaster en op de schermen in de Hal

NB: zowel de huidige paden, de nieuwe paden, alsook de periode waarin aan de paden wordt gewerkt, hebben deze gebieden de status van pad. Op Zeewolde betekent dit dat indien uw bal op het pad ligt u een free drop hebt.


Met het nieuwe wedstrijdseizoen voor de deur stellen wij u graag op de hoogte van de werkzaamheden in de baan en de mogelijke effecten die het heeft op het spel en de wedstrijden.

Een aantal punten zijn reeds eerder ter sprake gekomen in gesprekken met wedstrijdorganiserende commissies.

Echter het leek ons goed alle punten nogmaals op een rij te zetten.

 

  1. Groot onderhoud greens en fairways

In bijgaand overzicht “onderhoudsplanning” staat het onderhoud voor het gehele jaar weergegeven. Tijdens het groot onderhoud aan de greens (week 19 en week 30) zal er 4 dagen elke dag 1 lus non-qualifying zijn, omdat er dan 2 wintergreens in gebruik zijn. De wedstrijden zullen zoveel mogelijk geplaatst worden op de Q-lussen. Het kan dus zijn dat de luscombinatie van een wedstrijd kort tevoren moet worden aangepast,

In de weken 18 (1-5 mei) en 31 (31 juli-4 augustus) wordt groot onderhoud gepleegd aan de fairways, tees en foregreens. In die weken zal er 4 dagen elke dag 1 lus zijn gesloten. Om het spelplezier voor alle leden zo goed mogelij te houden, is afgesproken dat in die weken de wedstrijden op di-wo-do zullen plaatsvinden op de Jol + 1 lus op de grote baan.

Bovengenoemde weken liggen weliswaar vast, maar kunnen wijzigen bij extreme weersomstandigheden.

 

  1. Onderhoud tijdens wedstrijden

Door de vele verenigingswedstrijden bij Golfclub Zeewolde is bepaald dat een aantal baanonderhoudswerkzaamheden door moeten kunnen gaan, ook al vinden er wedstrijden plaats op de betreffende lus. De wedstrijdorganiserende commissies beschikken over een overzicht van het type wedstrijd en de daarbij toegestande werkzaamheden. Dit zal zich met name voordoen op de dagen maandag t/m vrijdag.

 

  1. Teerenovatie

De tees van Aak 4 (wit/geel), Pluut 2 (wit/geel), Pluut 3 (geel/rood/bauw) en Pluut 9 (wit geel), worden in week 13 (27-31 maart) gerenoveerd. Allereerst wordt de bovenlaag verwijderd, de tee wordt vlaggemaakt en in de juiste hellingshoek gelegd en voorzien van een nieuwe zoden-grasmat. De afslagplaats is dan 1 dag gesloten en de betreffende hole dient vanaf een andere tee gespeeld te worden.

 

      4. Bunkerrenovatie

In de weken 14 en 15 (met een uitloop naar week 16) zullen de greensidebunkers van Aak, Botter en Pluut worden voorzien van nieuw zand. Op  hole waar men aan het werk is, zal de vlag op de wintergreenpositie worden geplaatst. Per lus zal dat maximaal 1 hole zijn, zodat de baan altijd qualifying blijft

 

Natuurlijk zullen wij ons best doen om de overlast voor alle spelers zo veel mogelijk te beperken.

Mochten er vragen zijn mbt onderhoud en planning, dan kunt u  contact opnemen met het secretariaat of caddiemaster.

 

Om de baan in een goede conditie te houden, moet er veel werk worden verricht door het greenkeepersteam. Zij streven ernaar deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de spelers te doen. Een aantal keer per jaar dient er op de baan echter meer ingrijpend onderhoudswerk te worden uitgevoerd; het zogenaamde groot onderhoud. In bijgaand bestand een overzicht van de aard en de planning van deze werkzaamheden voor het jaar 2017.

Onderhoudsplanning 2017

Kwaliteitseisen Baan GC Zeewolde

Materiaal 2 onderhoud 1 column