Naast de Local Rules zoals die op de scorekaart staan vermeld, kunnen bij Golfclub Zeewolde Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing zijn.

Dit is afhankelijke van de situatie in de baan, weersomstandigheden en de daar uitgevoerde, of nog uit te voeren werkzaamheden.

Deze Tijdelijke Plaatselijke Regels hangen op het publicatiebord in de hal en zijn ook verkrijgbaar bij de caddiemaster.

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Deze regels zijn een aanvulling op de ´local rules´ op de scorekaart.

1) Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

2) GUR (Ground Under Repair)
De volgende gebieden zijn GUR, ontwijken volgens Regel 25-1:
• Ganzen- of zwanenpoep mag beschouwd worden als GUR of als een los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt deze ganzen- of zwanenpoep als GUR beschouwd, dan mag de belemmering (Regel 25-1a) worden ontweken volgens Regel 25-1b. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL(S):
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Regelcommissie GC Zeewolde, 18 augustus 2017