Naast de Local Rules zoals die op de scorekaart staan vermeld, kunnen bij Golfclub Zeewolde Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing zijn.

Dit is afhankelijke van de situatie in de baan, weersomstandigheden en de daar uitgevoerde, of nog uit te voeren werkzaamheden.

Deze Tijdelijke Plaatselijke Regels hangen op het publicatiebord in de hal en zijn ook verkrijgbaar bij de caddiemaster.

 

Let op: de “out of bounds”-markeringen, tussen Botter 4 en Aak 7, zijn weggehaald.

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Deze regels zijn een aanvulling op de ´local rules´ op de scorekaart.

1) Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

2) GUR (Ground Under Repair)
De volgende gebieden zijn GUR, ontwijken volgens Regel 25-1:
2.1 Uitgevreesde boomgaten of rooigaten, al dan niet gevuld en ingezaaid, door de baan. Vanwege een spoedig herstel dienen deze gaten te worden ontweken, m.a.w. het is niet toegestaan vanuit dit gebied uw bal te spelen. Ook dient u er niet doorheen te lopen of te rijden met uw trolley of buggy;
2.2 De rough op de Jol: Zoals eerder is aangekondigd op de website is het oude bunkerzand verspreid in de rough op de Jol. Deze rough gebieden van de Jol zijn nu grond in bewerking waaruit niet mag worden gespeeld. Indien de bal van speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte van zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1. U mag uw bal droppen in de dichtst bij uw bal gelegen Dropping Zone. Indien uw bal ligt in de GUR rondom de green, dient u uw bal te droppen in de dichtst bijgelegen Dropping Zone.
Noot: gelet om de omvang van het gebied zijn deze rough gebied niet aangeduid met blauwe palen. Voor een spoedig herstel dient u deze gebieden ook niet te betreden.

Aandachtspunt(en)
– Waterhindernissen zijn aangegeven met gele en/of rode palen, waar dit niet het geval is betreft dit een tijdelijk water opvanggebied zoals bij Aak 5, links van de dogleg of de poel bij Aak7 linker bosrand. Mocht uw bal, bijvoorbeeld bij Aak 5, onverhoopt die richting uitgaan en vermoedelijk verloren raakt, sla dan uit voorzorg een provisionele bal;

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL(S):
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Mededeling(en)
– De Jol is tijdelijk Non-Qualifying gedurende de periode dat de rough gebieden nog GUR zijn.

Regelcommissie GC Zeewolde, 13 juni 2017