Met ingang van 2020 zal op sportvelden (en dus ook golfbanen) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan; de Green Deal.

Dat betekent dat straks het spuiten tegen schimmels, maar ook tegen onkruiden niet mee zal zijn toegestaan. Binnen de golfbranche wordt nu hard gewerkt aan onderhoudsmethodieken die op andere manieren de schimmeldruk flink zullen verlagen en de groei van onkruid tegen gaat.

Of daarmee de huidige kwaliteit van de golfbanen gewaarborgd kan blijven en of we echt helemaal “chemie-vrij” kunnen werken is niet alleen een vraag, maar vooral een uitdaging voor al degenen die te maken hebben met het baanonderhoud.

Ook het greenkeepersteam van Zeewolde is al een paar jaar bezig om te kijken op welke wijze het onderhoudsregime aangepast moet worden om deze doelstellingen in 2020 te bereiken.

Een van de projecten waar Golfclub Zeewolde aan deelneemt is het Statera-project. Hiertoe is op Botter 6 niet alleen een zeer geavanceerd weerstation neergezet, maar zijn ook sondes in de green geplaatst, die alle mogelijke gegevens verzameld van deze green. De green wordt ook op een andere manier onderhouden om te kijken of dit gewijzigde onderhoud een gunstig effect heeft op de gezondheid van het gras (en dus minder gevoelig is voor schimmels). De proef loopt nu 1 jaar en binnenkort zal een eerste evaluatie hierover plaatsvinden en aan de hand van de bevindingen en resultaten het onderhoud worden bijgesteld.

Een van de deelnemers aan het Statera-project is fa Bayer. Om de belasting voor het milieu bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder te beperken hebben zij samen met de fa Beutech een zgn Phyto-bak ontwikkeld, waar het residu van de spuitwagen in kan worden geleegd en daar wordt omgezet naar veilig af te voeren produkten. Ook hier loopt Golfclub Zeewolde maa weer eens voorop. De Phyto-bak staat bij de ingang van het greenkeepersterrein.

Door Bayer en Beutech is een flyer gemaakt om doel en werking van de Phyto-bak onder een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 

Klik hier voor de flyer met een duidelijke uitleg over de werking ervan.