Onder bijna perfecte golfomstandigheden is in het weekend van 2 en 3 september gestreden om de Zeewolde Cup.

Op zaterdag speelden de heren, waar Chris Versteegh van Golfclub Amelisweerd met 74 slagen winnaar werd.

Op zondag werd bij de dames Ingrid Vollema van Golfclub ’t Zelle winnares met 77 slagen. 

De hole-in-one op Botter 2 is op beide dagen niet geslagen. De fa Ekris die op zaterdag een BMW 4-serie coupé, en op zondag een Mini als prijs beschikbaar had gesteld, mocht beide auto’s weer mee retour nemen.

 

Zeewolde Cup

Algemene informatie

Inschrijfformulier

Ontvangen aanmeldingen

Wedstrijdreglement

Zeewolde Cup Jeugd 2017
Zeewolde Cup Jeugd Open 2017
Wedstrijdreglement ZWC Jeugd
Startlijsten

Klik hier om terug te gaan

Zeewolde Cup Jeugd 

Algemene informatie

Inschrijfformulier

Ontvangen aanmeldingen

Wedstrijdreglement

Klik hier om terug te gaan

Hall of Fame


 

Algemene Informatie

Deelname criteria:

 • Geboren in 1996 of later
 • Categorie 1 – handicap +5,0 – 15,0
 • Categorie 2 – handicap 15,1 – 36,0
 • Categorie 3 – handicap 36,1 – 54,0

 

Aantal beschikbare plekken:

 • De 63 spelers met de laagste handicap in categorie 1 worden geplaatst voor de wedstrijd
 • De 21 spelers met de laagste handicap in categorie 2 worden geplaatst voor de wedstrijd
 • De 27 spelers met de laagste handicap in categorie 3 worden geplaatst voor de wedstrijd
 • Bij minder inschrijvingen dan beschikbare plekken in Categorie 2, zullen deze plekken opgevuld worden met inschrijvingen uit Categorie 1.
 • Bij meer inschrijvingen dan beschikbare plekken zal er een reserve lijst worden opgesteld. Wij zullen dan ook kijken naar de mogelijkheid voor het uitbreiden van het aantal beschikbare plekken.

 

Wedstrijdvorm:

 • Categorie 1 – 18-holes bruto-strokeplay (+ netto prijzen)
 • Categorie 2 – 18-holes stableford
 • Categorie 3 – 18-holes stableford (Jol – par 3 & 4 baan)
 • De overall-winnaar van het ZWCJO wordt bepaald door de beste bruto-score van categorie 1

Tees:

 • Categorie 1 – witte en blauwe tees
 • Categorie 2 – gele en rode tees
 • Categorie 3 – gele en rode tees

Wij zien je graag op 20 a

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een email naar zwcjo@golfclub-zeewolde.nl

Klik hier om terug te gaan

Inschrijfformulier

Inschrijven kan hier

Klik hier om terug te gaan

Ontvangen aanmeldingen

 

Klik hier om terug te gaan

Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement Zeewolde Cup Jeugd Open

 Artikel 1: Toepasselijkheid

Het wedstrijdreglement is van toepassing op het Zeewolde Cup Jeugd Open (ZWCJO). Iedereen die zich voor het ZWCJO inschrijft of aan het ZWCJO deelneemt wordt verondersteld met dit reglement bekend en akkoord te zijn. Alle spelers die zich inschrijven voor of deelnemen aan het ZWCJO worden speciaal attent gemaakt op R&A Rules of Golf regel 6: De Speler. De wedstrijdleiding van het ZWCJO treedt namens de Jeugdcommissie (organisator ZWCJO) van Golfclub Zeewolde op.

 

Artikel 2: Aankondiging en inschrijving

 1. De inschrijving voor de wedstrijd opent tezamen met de aankondiging van het ZWCJO open
 2. Inschrijving geschiedt online via de website van Golfclub Zeewolde
 3. Inschrijving is pas compleet na bijschrijving van het inschrijfgeld van € 25, – per deelnemer op rekening van Golfclub Zeewolde
 4. De inschrijving sluit 2 weken voor aanvang van het ZWCJO

 

Artikel 3: Afmelding

 1. Periode 1 – afmelding kan t/m 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd met restitutie van het betaalde inschrijfgeld
 2. Periode 2 – afmelding kan van 14 dagen t/m wedstrijd dag zonder restitutie van het inschrijfgeld
 3. Afmelding dient doorgegeven te worden aan de Zeewolde Cup Jeugd Open Commissie van GC Zeewolde: zwcjo@golfclub-zeewolde.nl of 036-5222103

 

Artikel 4: Wedstrijdvorm

 1. Categorie 1 – handicap +5,0 – 15,0 – 18-holes bruto-strokeplay (+ netto prijzen)
 2. Categorie 2 – handicap 15,1 – 36,0 – 18-holes stableford
 3. Categorie 3 – handicap 36,1 – 54,0 – 18-holes stableford (Jol – par 3 & 4 baan)
 4. De overall-winnaar van het ZWCJO wordt bepaald door de beste bruto-score van categorie 1

 

Artikel 5: Indeling en starttijden

 1. De indeling vindt plaats op basis van handicap
 2. De 63 spelers met de laagste handicap in categorie 1 worden geplaatst voor de wedstrijd
 3. De 21 spelers met de laagste handicap in categorie 2 worden geplaatst voor de wedstrijd
 4. De 27 spelers met de laagste handicap in categorie 3 worden geplaatst voor de wedstrijd
 5. Bij minder inschrijvingen dan beschikbare plekken in Categorie 2, zullen deze plekken opgevuld worden met inschrijvingen uit Categorie 1.
 6. Bij meer inschrijvingen dan beschikbare plekken zal er een reserve lijst worden opgesteld. Wij zullen dan ook kijken naar de mogelijkheid voor het uitbreiden van het aantal beschikbare plekken.
 7. De startlijst wordt gemaakt op basis van handicap
  1. De startlijst wordt gemaakt op basis van 3-ballen
  2. De starttijd interval is 8 minuten
  3. De startlijst wordt uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd gepubliceerd op golfclub-zeewolde.nl.
  4. Bij het maken van de startlijst wordt rekening gehouden met een eventuele lange reistijd

 

Artikel 6: Meldingsplicht deelnemers

 1. Elke deelnemer dient zich minimaal 30 minuten voor zijn / haar starttijd te melden bij de wedstrijdleiding
 2. Elke deelnemer dient zich minimaal 5 minuten voor zijn / haar starttijd te melden bij de starter
 3. Het niet op de aangegeven starttijd aanwezig zijn van een speler leidt tot 2 strafslagen of diskwalificatie volgens regel 6-3

 

Artikel 7: Voortijdig verlaten van de wedstrijd

 1. Indien een speler vroegtijdig (voor het einde van de ronde) de wedstrijd verlaat, volgt diskwalificatie en melding aan de NGF

 

Artikel 8: Scorekaarten

 1. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn / haar eigen scorekaart
 2. Elke speler is verplicht zijn / haar kaart voor de start van de wedstrijd uit te wisselen met zijn / haar flightgenoten
 3. De scorekaart moet volledig ingevuld worden, zowel de score van de speler als de score van de marker moet genoteerd zijn
 4. Na afloop van de ronde gaan de spelers direct naar de ruimte van de wedstrijdleiding, waar de kaarten worden gecontroleerd en overhandigd aan de wedstrijdleiding

 

Artikel 9: Einduitslag

 1. Categorie 1 – beste bruto score (bij card-matching wordt gekeken naar de strokeplay score van de laatste 9-6-3-1 holes van de Pluut)
 2. Categorie 1 – beste netto score ((bij card-matching wordt gekeken naar de strokeplay score van de laatste 9-6-3-1 holes van de Pluut)
 3. Categorie 1 – een speler kan niet zowel een bruto als een netto prijs winnen. De speler ontvangt de prijs in de categorie met de beste uitslag. Indien de speler zowel dezelfde prijs heeft in de bruto als netto categorie, dan geldt de bruto uitslag boven de netto uitslag en ontvangt de speler alleen de bruto prijs. 
 4. Categorie 2 – beste stableford score (bij card-matching wordt gekeken naar de strokeplay score van de laatste 9-6-3-1 holes van de Pluut)
 5. Categorie 3 – beste stableford score (bij card-matching wordt gekeken naar de stableford score van de laatste laatste 9-6-3-1 holes)
 6. Overall klassement (cat. 1) – beste bruto score (bij card-matching wordt d.m.v. een play-off de winnaar bepaald)
  1. Een eventuele play-off vindt plaats Botter 9 (suddendeath)
  2. De winnaar is de speler die als eerst de betere bruto-score maakt
  3. Bij een gelijke stand na 5 play-off holes bepaalt een toss de winnaar

 

Artikel 10: Prijsuitreiking

 1. De prijsuitreiking vindt plaats uiterlijk 20 minuten na binnenkomst van de laatste flight van een categorie.
 2. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking (ook met geldige reden) verliest zijn / haar recht op een prijs

 

Artikel 11: Publicatie resultaten

 1. De resultaten worden binnen 24 uur gepubliceerd op golfclub-zeewolde.nl
 2. De resultaten worden binnen 24 uur gecommuniceerd naar de NGF


Artikel 12: Wedstrijd afgelasten

 1. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid om de wedstrijd te onderbreken, af te breken of af te lasten indien de omstandigheden hierom vragen

 

Artikel 13: Baan gesloten

 1. Indien op de wedstrijddag de baan door omstandigheden gesloten is tot een tijdstip tot na de eerste starttijd, kan de wedstrijdleiding bepalen de wedstrijd uit te stellen tot een nader te benoemen tijdstip of de wedstrijd af lasten indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is

 

Artikel 14: Rules of Golf

 1. Het ZWCJO wordt gespeeld met inachtneming van de “Rules of Golf” van de R&A te St. Andrews

 

Artikel 15: Local Rules

 1. Indien er aanvullende Local Rules van kracht zijn op de wedstrijddag dan worden deze gecommuniceerd door de wedstrijdleiding aan de spelers

 

Artikel 16: Handicarts

 1. Het gebruik van handicarts door spelers is voor het ZWCJO niet toegestaan

 

Artikel 17: Toeschouwers

 1. Gedurende de wedstrijd zijn toeschouwers in de baan niet toegestaan
 2. Bij de afslagplaatsen van hole 1 & 10 en de greens van hole 9 & 18 zijn toeschouwers toegestaan mits op gepaste afstand van de spelers, hierbij is geen contact toegestaan
 3. Toeschouwers dienen deelnemers aan het ZWCJO gedurende de wedstrijd met rust te laten

 

Artikel 18: Caddies

 1. Caddies zijn gedurende het ZWCJO niet toegestaan

 

Artikel 19: Zero Tolerance

 1. Gedurende het ZWCJO is het Zero Tolerance beleid van de NGF van kracht

 

Artikel 20: Afstandmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

 

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie voor de ronde verkregen is.

 

Straf voor overtreding:

 • Bij eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen
 • Bij volgende overtreding: diskwalificatie

 

Artikel 21: Bijzondere bepalingen

 1. De wedstrijdleiding is bevoegd sancties op te leggen bij overtreding van dit reglement
 2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend

Klik hier om terug te gaan