Tijdelijke Plaatselijke Regels 

 

Deze regels zijn een aanvulling op de ´local rules´ op de scorekaart.

  • GUR (Ground Under Repair)

       De volgende gebieden zijn GUR, ontwijken volgens Regel 25-1b(i):

  1. De met blauwe palen (of blauwe verflijnen) aangegeven gebieden: u dient deze GUR te ontwijken volgens Regel 25-1 (GUR) of met behulp van de dichtst bij uw bal gelegen Dropping Zone;
  2. De (holle) drainage sleuven bij Aak 1 semi-rough en fairway. Ligt uw bal in of op een drainagesleuf en heeft last van stand/of swing, dan mag de bal gedropt worden volgens Regel 25-1b(i).

 

  • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

 

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

 

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

 

Aandachtspunt(en)

  • Waterhindernissen zijn aangegeven met gele en/of rode palen, waar dit niet het geval is betreft dit een tijdelijk water opvanggebied zoals bij Aak 5, links van de dogleg of de poel bij Aak7 linker bosrand. Mocht uw bal, bijvoorbeeld bij Aak 5, onverhoopt die richting uitgaan en vermoedelijk verloren raakt, sla dan uit voorzorg een provisionele bal;
  • Speellijn Aak 5 en Botter 4

Aak 5: Vanwege de veiligheid voor spelers/speelsters op Aak 6 is het niet toegestaan om bij Aak 5 de dogleg af te snijden via Aak6, u dient af te slaan in de richting van de speellijn van Aak5. Komt uw bal toch per ongeluk op Aak 6 terecht, sla dan uw volgende bal z.s.m. terug naar Aak5;

Botter 4: Vanwege de veiligheid voor spelers/speelsters op Aak 7 en Aak 8 is het niet toegestaan om de Botter 4 dogleg af te snijden, maar u dient ook hier af te slaan in de richting van de aangegeven speellijn van Botter 4.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL(S):
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

 

Regelcommissie GC Zeewolde, 23 augustus 2018