Tijdelijke Plaatselijke Regels 

 

Deze regels zijn een aanvulling op de ´local rules´ op de scorekaart.

 • GUR (Ground Under Repair)

De volgende gebieden zijn GUR, ontwijken volgens Regel 25-1b(i):

 • Uitgevreesde boomgaten of rooigaten, al dan niet gevuld en ingezaaid, door de baan. Vanwege een spoedig herstel dienen deze gaten te worden ontweken, m.a.w. het is niet toegestaan vanuit dit gebied uw bal te spelen. Ook dient u er niet doorheen te lopen of te rijden met uw trolley of buggy;
 • Tractorsporen door de baan en minimaal binnen 10 meter (stappen) van de fairway;
 • De met blauwe palen (of blauwe verflijnen) aangegeven gebieden: u dient deze GUR te ontwijken volgens Regel 25-1 (GUR) of met behulp van de dichtst bij uw bal gelegen Dropping Zone;
 • De drainage sleuven bij:
  • Aak 1 semi-rough en fairway
  • Botter 8 op de fairway en bij de green aan de linkerzijde
  • Ligt uw bal in of op een drainagesleuf dan mag de bal gedropt worden volgens Regel 25-1b(i).

Let op: Dit geldt alleen voor de swing en niet voor de stand.

 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk wordt veroorzaakt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

 

Aandachtspunt(en)

 • Waterhindernissen zijn aangegeven met gele en/of rode palen, waar dit niet het geval is betreft dit een tijdelijk water opvanggebied zoals bij Aak 5, links van de dogleg of de poel bij Aak7 linker bosrand. Mocht uw bal, bijvoorbeeld bij Aak 5, onverhoopt die richting uitgaan en vermoedelijk verloren raakt, sla dan uit voorzorg een provisionele bal;
 • Speellijn Aak 5 en Botter 4

Aak 5: Vanwege de veiligheid voor spelers/speelsters op Aak 6 is het niet toegestaan om bij Aak 5 de dogleg af te snijden via Aak6, u dient af te slaan in de richting van de speellijn van Aak5.

Botter 4: Vanwege de veiligheid voor spelers/speelsters op Aak 7 en Aak 8 is het niet toegestaan om de Botter 4 dogleg af te snijden, maar u dient ook hier af te slaan in de richting van de aangegeven speellijn van Botter 4.

Noot: Speel je Aak6 of Aak7 en je bal komt terecht bij een ‘inner out-of-bounds’ paal en je hebt er last van vanwege stand en/of swing, dan mag je deze paal als een vast obstakel ontwijken.

 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL(S):
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

 

Regelcommissie GC Zeewolde, 12 juli 2018