Verslag Bridge 25 november 2019

Verslag golfbridge d.d. 24 november 2019

Of het aan de mooie zonnige dag heeft gelegen of andere oorzaken, de opkomst bleef iets achter bij de verwachtingen. Maar om 11.40 uur meldde zich nog een paar die “ontzettend” graag wilde bridgen en niet was ingeschreven. Om aan een “stilzit” te ontkomen werd het immer trouwe “reserve paar” Klaassen door Sjoerd met gezwinde spoed richting Zeewolde gedirigeerd.Zestien paren in de rode en 14 paren in groene lijn gingen de strijd aan. En zoals altijd werd het een drive met hoogtepunten voor de één en evenzo diepe dalen voor de ander. Spel 3 was wel heel bijzonder, er werd 6x klein slem sans geboden en 5x plus 1 gemaakt. De geboden 6 harten en 6 schoppen hadden het nakijken.Een groot compliment voor de deelnemers. Er is slechts tweemaal om arbitrage geroepen om een foute uitslag te verwijderen en er werd uitstekend op tijd gespeeld. Derhalve kon Sjoerd, onze immer enthousiaste commissievoorzitter, rond half 5 met de prijsuitreiking beginnen. De prijzen waren door Francis heel origineel, met in het achterhoofd de Sinterklaas gedachte, verpakt.

Hoe dan ook, de eerste plaats werd deze keer opgeëist door het gelegenheidspaar Myriam en Hans Koks met een geweldig gemiddelde van 65,03 %. De 2e prijs ging naar het echtpaar Bep en Piet de Wilde met 63,45%. De volkomen willekeurige prijzen voor de 55, 50, 45 en 40 procentplaatsen gingen naar de paren Gerie Blanken en Olaf van der Jagt, Tobi en Peer Mulder, Francis en Sjoerd Tolsma en Mieke Maassen en Janske Timmermans.

Getekend: Aldert van Zadelhoff

Top-integrale uitslag 24 nov. 2019