Jeugdlid worden

Het jeugdlidmaatschap bij Golfclub Zeewolde staat open voor jongeren t/m 20 jaar.

Leden

Contributie

Entreegeld

Jeugd (t/m 20 jaar)

€ 262,-

n.v.t.

 

Aanmeldingsformulier jeugdlidmaatschap t/m 20 jaar 2018

U kunt dit formulier downloaden en invullen. Het formulier dient door een van de ouders/verzorgers te worden ondertekend.

Het formulier kan per mail worden teruggestuurd naar: info@golfclub-zeewolde.nl of gestuurd worden t.a.v. het secretariaat, Golflaan 1, 3896 LL  Zeewolde.

NB: leeftijdsgrens jeugdlid: indien men op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 21 jaar is, kan men jeugdlid worden.