Lid worden

Golfclub Zeewolde kent meerdere lidmaatschapsvormen:

Als Volledig / persoonlijk lid van de Vereniging kunt u onbeperkt spelen en deelnemen aan alle activiteiten, competitie en alle sociale activiteiten.
het Geassocieerd lidmaatschap is er in diverse vormen waarbij prijs en mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd.
Het Bedrijfslidmaatschap biedt een speelrecht exclusief BTW, dus ideaal voor degenen die zakelijk willen golfen.
Registratiegolfer biedt het bekende NGF kaartje en handicapregistratie.

Golfclub Zeewolde biedt u diverse mogelijkheden om kennis te maken met de Golfsport en de Vereniging. Onze kennismakingscommissie zal u helpen om de voor u meest geschikte activiteiten te selecteren.

Het inschrijfformulier vraagt u aan bij secretariaat@golfclub-zeewolde.nl, of vul onderstaand formulier in en verstuur. Door het secretariaat zal dan met u contact worden opgenomen.
De procedure tot het lidmaatschap is als volgt:U vraagt het lidmaatschap/speelrecht aan met behulp van het ‘Inschrijfformulier lidmaatschap GCZ’.

 • U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst.
 • Vervolgens wordt u door het secretariaat uitgenodigd voor een gesprek met de kennismakingscommissie, die u verder zal informeren over alle sportieve en sociale activiteiten binnen onze vereniging.
 • Na het bezoek aan de Kennismakingscommissie (en een pro forma goedkeuring door het Bestuur conform de Statuten van onze vereniging), krijgt uw aanvraag een definitieve status.
 • Het secretariaat stelt u vervolgens op de hoogte van de mogelijkheden (datum van instroom en de keuze m.b.t. de eventuele betaling van het entreegeld).

Kennismakingsgesprekken vinden in 2019 plaats op de volgende data:

 • Dinsdagavond v.a. 19.00 uur:
  • 15 januari, 12 februari, 19 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni, 9 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december
 • Woensdagmiddag v.a. 15.00 uur (voor- en naseizoen):
  • 30 januari, 20 februari, 6 november, 4 december
 • Woensdagmiddag v.a. 16.00 uur (hoogseizoen):
  • 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 14 augustus, 11 september, 9 oktober

Lidmaatschappen

Volledig / Persoonlijk lidmaatschap 

Hieronder staan de jaarbedragen voor het volledig / persoonlijk lidmaatschap van Golfclub Zeewolde.
Let op: ben je jonger dan 27, dan kan je misschien gebruik maken van het zeer voordelige Jeugdlidmaatschap!

Voor het jaar 2018 gelden de volgende bedragen per kalenderjaar:

 Volledig / persoonlijk lidmaatschap Prijs per 12 maanden
Junior (21-25 jaar)

€645,-

Lid (26+)

€1.289,–

*Peildatum: 1 januari 2019

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand en de contributie wordt pro rato van het resterende aantal maanden in het kalenderjaar berekend.
U kunt kiezen voor betaling in maandelijkse termijnen.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden.

Geassocieerd lidmaatschap

Golfclub Zeewolde kent ook meerdere vormen van geassocieerd lidmaatschap, deze hebben bepaalde beperkingen ten aanzien van de speelmogelijkheid. U heeft geen stemrecht in de ALV. Het lidmaastchap wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden. Mocht u op enig moment willen overstappen naar een volledig / persoonlijk lidmaatschap dan worden de betaalde bedragen pro rato verrekend.

Geassocieerd lidmaatschap Prijs per 12 maanden
Jol

€403,–

Twilight

€750,–

Jeugd

€360,–

 

Jol

 • Onbeperkt speelrecht op de Jol (Par 3/4 baan)
 • Deelname aan wedstrijden van de Jol-commissie (maandbekers) en toegang tot NGF-C competitie
 • Prijs: € 403,– per jaar

Jeugd

 • Voor jongeren tot 21 jaar of tot 27 jaar op vertoon van geldige inschrijving bij onderwijsinstelling.
 • Toegang tot NGF competitiie, Club wedstrijden, Jeugd talent ontwikkeling
 • Ballenkaart met 10 mandjes ballen per maand
 • Prijs: €30,– per maand (€360/jaar)

Twilight

 • Individueel speelrecht binnen de genoemde periode/tijden
 • ‘s Zomers vanaf 16.00 uur
 • ‘s Winters (1/11-31/3) de gehele dag
 • Wedstrijden uitsluitend in de genoemde winterperiode
 • Prijs: € 750,- per jaar

Registratiegolfer

Bij Golfclub Zeewolde kunt u zich ook als vrije golfer laten registreren.
Via Golfclub Zeewolde ontvangt u dan het NGF-pasje en het Golfjournaal.
De registratiegolfer betaalt € 30,- per jaar (dit is dus inclusief de NGF-bijdrage). U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap van Golfclub Zeewolde wenste te beëindigen, dient u voor 1 november van het lopende contributiejaar op te zeggen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Er kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@golfclub-zeewolde.nl