Lid worden

Golfclub Zeewolde kent meerdere lidmaatschapsvormen:

 • Volledig / persoonlijk lidmaatschap met stemrecht in de Algemene ledenvergadering
 • Jeugdlidmaatschap/Juniorlidmaatschap
 • Geassocieerd lidmaatschap (Twilight en Jol),
 • Registratiegolfer
 • Bedrijfslidmaatschap/businessclublidmaatschap

Als Volledig / persoonlijk lid van de Vereniging kunt u onbeperkt spelen en deelnemen aan alle activiteiten, competitie en alle sociale activiteiten.
het Geassocieerd lidmaatschap is er in diverse vormen waarbij prijs en mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd.
Het Bedrijfslidmaatschap biedt een speelrecht exclusief BTW, dus ideaal voor degenen die zakelijk willen golfen.
Registratiegolfer biedt het bekende NGF kaartje en handicapregistratie.

Golfclub Zeewolde biedt u diverse mogelijkheden om kennis te maken met de Golfsport en de Vereniging. Onze kennismakingscommissie zal u helpen om de voor u meest geschikte activiteiten te selecteren.

Het inschrijfformulier vraagt u aan bij secretariaat@golfclub-zeewolde.nl, of vul nevenstaand formulier in en verstuur. Door het secretariaat zal dan met u contact worden opgenomen.
De procedure tot het lidmaatschap is als volgt:U vraagt het lidmaatschap/speelrecht aan met behulp van het ‘Inschrijfformulier lidmaatschap GCZ’.

 • U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst.
 • Vervolgens wordt u door het secretariaat uitgenodigd voor een gesprek met de kennismakingscommissie, die u verder zal informeren over alle sportieve en sociale activiteiten binnen onze vereniging.
 • Na het bezoek aan de Kennismakingscommissie (en een pro forma goedkeuring door het Bestuur conform de Statuten van onze vereniging), krijgt uw aanvraag een definitieve status.
 • Het secretariaat stelt u vervolgens op de hoogte van de mogelijkheden (datum van instroom en de keuze m.b.t. de eventuele betaling van het entreegeld).

Kennismakingsgesprekken 2020:

 • Dinsdagavond v.a. 19.00 uur:
  • 14 januari, 11 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november
   en 15 december
 • Woensdagmiddag v.a. 15.00 uur (voor- en naseizoen):
  • 29 januari, 19 februari, 4 november, 2 december
 • Woensdagmiddag v.a. 16.00 uur (hoogseizoen):
  • 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 9 september, 7 oktober

Lidmaatschappen

Volledig / Persoonlijk lidmaatschap 

Hieronder staan de jaarbedragen voor het volledig / persoonlijk lidmaatschap van Golfclub Zeewolde.

Voor het jaar 2020 gelden de volgende bedragen per kalenderjaar (excl NGF-bijdrage):

 Volledig / persoonlijk lidmaatschap Prijs per kalenderjaar
Lid (26+)

€ 1.360,-

Junior (21-25 jaar)

€ 680,-

Jeugd t/m 15 jaar

Jeugd (<21 jaar)

vrijgesteld van contributie

€ 270,-

*Peildatum: 1 januari 2020

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand en de contributie wordt pro rato van het resterende aantal maanden in het kalenderjaar berekend.
U kunt kiezen voor betaling in maandelijkse termijnen. Hiervoor wordt een administratieve fee van € 5,- per maand gerekend.

Geassocieerd lidmaatschap

Golfclub Zeewolde kent ook meerdere vormen van geassocieerd lidmaatschap, deze hebben bepaalde beperkingen ten aanzien van de speelmogelijkheid. U heeft geen stemrecht in de ALV. Mocht u op enig moment willen overstappen naar een volledig / persoonlijk lidmaatschap dan worden de betaalde bedragen pro rato verrekend.

 

Geassocieerd lidmaatschap Prijs per kalenderjaar
Jol

€ 425,-

Twilight

€ 807,–

 

Jol

 • Onbeperkt speelrecht op de Jol (Par 3/4 baan)
 • Deelname aan wedstrijden van de Jolcommissie (maandbekers) en toegang tot NGF-C competitie
 • Prijs: € 425,- per jaar

Twilight

 • Individueel speelrecht binnen de genoemde periode/tijden
 • ‘s Zomers vanaf 16.00 uur
 • ‘s Winters (1/11-31/3) de gehele dag
 • Wedstrijden uitsluitend in de genoemde winterperiode
 • Prijs: € 807,- per jaar

Registratiegolfer

Bij Golfclub Zeewolde kunt u zich ook als vrije golfer laten registreren.
Via Golfclub Zeewolde ontvangt u dan het NGF-pasje en het Golfjournaal.
De registratiegolfer betaalt € 30,- per jaar (dit is dus inclusief de NGF-bijdrage). U kunt zich aanmelden door nevenstaand formulier volledig in te vullen en te verzend

Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

Indien u het lidmaatschap van Golfclub Zeewolde voor het volgende kalenderjaar wenst te beëindigen dan wel wilt wijzigen naar een andere vorm, dient u dit vóór 1 november van het lopende kalenderjaar aan ons kenbaar te maken. Er kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd/gewijzigd. U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@golfclub-zeewolde.nl

Na beëindiging/wijziging van het lidmaatschap kan een lid, jeugdlid of aangeslotene gedurende het kalenderjaar na die opzegging niet opnieuw als lid, jeugdlid of aangeslotene worden toegelaten dan wel zijn/haar lidmaatschap wijzigen.