Lid worden

Golfclub Zeewolde kent meerdere lidmaatschapsvormen:

 • Volledig/persoonlijk lidmaatschap met stemrecht in de Algemene ledenvergadering
 • Jeugdlidmaatschap/Juniorlidmaatschap
 • Geassocieerd lidmaatschap (Twilight en Jol)
 • Registratiegolfer (handicapregistratie)
 • Bedrijfslidmaatschap/businessclublidmaatschap

Als volledig/persoonlijk lid van de Vereniging kunt u onbeperkt spelen en deelnemen aan alle activiteiten, competitie en alle sociale activiteiten.
Het geassocieerd lidmaatschap is er in diverse vormen, waarbij prijs en mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd.
Het bedrijfslidmaatschap biedt een speelrecht exclusief btw, dus ideaal voor degenen die zakelijk willen golfen.
Registratiegolfer biedt het bekende (digitale) NGF-bewijs en handicapregistratie.

Golfclub Zeewolde biedt u diverse mogelijkheden om kennis te maken met de golfsport en de vereniging. Onze kennismakingscommissie zal u helpen om de voor u meest geschikte activiteiten te selecteren.

Het inschrijfformulier vraagt u aan bij secretariaat@golfclub-zeewolde.nl, of vul nevenstaand formulier in en verstuur het digitaal. Het secretariaat zal dan contact met u opnemen. De procedure is als volgt:

 • U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst van het formulier.
 • Het secretariaat nodigt u uit voor een gesprek met de kennismakingscommissie, die u verder zal informeren over alle sportieve en sociale activiteiten binnen onze vereniging.
 • Na het bezoek aan de kennismakingscommissie (en een pro forma goedkeuring door het bestuur conform de Statuten van onze vereniging), krijgt uw aanvraag een definitieve status.
 • Het secretariaat stelt u vervolgens op de hoogte van de mogelijkheden (datum van instroom en de keuze m.b.t. de eventuele betaling van het entreegeld)

Momenteel hebben wij een wachtlijst voor de Jol, het Twilight speelrecht en voor het volledige lidmaatschap van de grote baan (Aak-Botter-Pluut). Het aantal kandidaat-leden voor dit lidmaatschap overstijgt het gemiddelde aantal opzeggingen dat wij per jaar ontvangen. Inschrijvingen na 1 oktober worden in de wachtlijst verwerkt in het daarop volgende kalenderjaar.

De volgende criteria zijn bepalend voor de positie op de wachtlijst:

Leeftijd: jonger dan 50 (5 punten)
Leeftijd: tussen 50-60 (2 punten)

Hcp: lager dan 10 (5 punten)
Hcp: tussen 10 en 20 (3 punten)

Afstand woonplaats-golfclub: < 30k m (5 punten)
Afstand woonplaats-golfclub: 30-40 km (3 punten)

Familiebetrekkingen: leden uit gezin reeds lid (5 punten)

Eerder lid geweest (4 punten)

Nu Jol/Twilight speler (4 punten)

Nu Businessclub speler (4 punten)

Sekse: indien vrouw (5 punten)

Duur registratie: per kwart jaar op de wachtlijst (1 punt)

*Als u en uw partner beiden lid willen worden en voldoende punten hebben om in te stromen, dan wordt de partner met de minste punten tegelijk lid

** U kunt een eventueel aanbod maximaal 2 x afwijzen. Bij een 3e afwijzing van een aanbod blijft u op de wachtlijst staan, maar wordt de inschrijfdatum verplaatst naar het nieuwe kalenderjaar. U bent dan de punten voor de duur van de registratie kwijt.

Het is momenteel nog wel mogelijk om jeugdleden aan te melden. Ook is er nog ruimte voor een zakelijk lidmaatschap.

Indien u op de wachtlijst geplaatst wilt worden voor het Jol-/Twilight speelrecht of voor het volwaardige lidmaatschap, vragen wij hiervoor een fee van € 50,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw contributie op het moment dat u in kunt stromen. Er vindt geen teruggave van het bedrag plaats, als u op enig moment besluit zich terug te trekken van de wachtlijst.

Wilt u alleen uw handicap bij ons registreren, dan kunt u het formulier ‘registratiegolfer’ gebruiken. U ontvangt dan via het secretariaat een bevestiging van uw inschrijving. Voor het registratiegolf geldt geen wachtlijst, activatie daarvan kan op elk willekeurig moment van het jaar geschieden.

Lidmaatschappen

Volledig / Persoonlijk lidmaatschap 

Hieronder staan de jaarbedragen voor het volledig / persoonlijk lidmaatschap van Golfclub Zeewolde.

Voor het jaar 2024 gelden de volgende bedragen per kalenderjaar (excl. NGF-bijdrage):

Volledig / persoonlijk lidmaatschap Prijs per kalenderjaar
Lid (32+) € 1.420,-
Jong volw. (29 t/m 31)
Jong volw. (25 t/m 28)
Junior (21 t/m 24)
€ 1070,00
€ 710,00
€ 437,50
Jeugd (16 t/m 20)
Jeugd (t/m 15)
€ 284,-
€ 103,-
*Peildatum: 1 januari 2024

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand en de contributie wordt pro rato van het resterende aantal maanden in het kalenderjaar berekend.
U kunt kiezen voor betaling in maandelijkse termijnen. Hiervoor wordt een administratieve fee van € 5,- per maand gerekend.

 

Geassocieerd lidmaatschap

Golfclub Zeewolde kent ook meerdere vormen van geassocieerd lidmaatschap, deze hebben bepaalde beperkingen ten aanzien van de speelmogelijkheid. U heeft geen stemrecht in de ALV. Mocht u op enig moment willen overstappen naar een volledig / persoonlijk lidmaatschap dan worden de betaalde bedragen pro rato verrekend.

 

Geassocieerd lidmaatschap Prijs per kalenderjaar
Jol

€ 450,-

Twilight

€ 850,-

 

Volledig/persoonlijk lidmaatschap

 • Onbeperkt speelrecht op Aak-Botter-Pluut en Jol
 • Deelname aan clubwedstrijden, NGF competitie en sociale activiteiten
 • Stemrecht in de Algemene ledenvergadering
 • Korting op driving range ballen via clubtegoed app
 • NGF registratie (kosten à € 24,50 niet bij contributie inbegrepen)

Twilight

 • Individueel speelrecht binnen de genoemde periode/tijden op A/B/P en Jol
 • ‘s Zomers vanaf 16.00 uur
 • ‘s Winters (15/10-31/3) de gehele dag
 • Wedstrijden uitsluitend in de genoemde winterperiode
 • Avondwedstrijden in de zomer
 • Tegen introductietarief spelen buiten speelrecht tijden
 • Geen stemrecht in de ALV
 • Korting op driving range ballen via clubtegoed app
 • NGF registratie (kosten à € 24,50 niet bij contributie inbegrepen)

Jol (par 3-4 baan)

 • Onbeperkt speelrecht op de Jol (Par 3/4 baan)
 • Deelname aan wedstrijden van de Jolcommissie (maandbekers) en toegang tot NGF-C competitie
 • 5 rittenkaart A/B/P per jaar
 • Tegen introductietarief, buiten prime time, op A/B/P
 • Geen stemrecht in de ALV
 • Korting op driving range ballen via clubtegoed app
 • NGF registratie (kosten à € 24,50 niet bij contributie inbegrepen)

Registratiegolfer

Bij Golfclub Zeewolde kunt u zich ook als vrije golfer laten registreren.
Via Golfclub Zeewolde ontvangt u dan het Golfjournaal en krijgt u toegang tot uw digitale NGF-pas.
De registratie-golfer betaalt met ingang van 2024 € 51,50,- per jaar (dit is dus inclusief de NGF-bijdrage van € 24,50,-). U kunt zich aanmelden door nevenstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden.

Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

Indien u het lidmaatschap van Golfclub Zeewolde voor het volgende kalenderjaar wenst te beëindigen/wijzigen, dient u dit vóór 1 november van het lopende kalenderjaar aan ons kenbaar te maken. U dient de huidige vorm van het lidmaatschap ook op te zeggen als u voor een andere contributievorm wilt kiezen. Er kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@golfclub-zeewolde.nl

Na beëindiging van het lidmaatschap kan een lid, jeugdlid of aangeslotene gedurende het kalenderjaar dat volgt op de opzegging uitsluitend tegen betaling van het volledige jaartarief opnieuw als lid, jeugdlid of aangeslotene worden toegelaten, mits het maximale quotum voor de nieuwe vorm die gekozen wordt, nog niet bereikt is.