Aankondiging van wijzigingen in het bestuur van GCZ

By 1 september 2021Nieuws Leden

Beste leden,

Onlangs hebben twee bestuursleden aangegeven het bestuur te willen verlaten. We vinden dat erg jammer maar respecteren uiteraard hun besluit.

Jan Adriaanse heeft zich eerst in de Kascommissie en aansluitend zes jaar als penningmeester maximaal ingezet voor onze club. Voor de wijze waarop hij zijn rol als penningmeester in beide besturen (GCZ en SOGZ) invulde en voor zijn inbreng in de bestuursvergaderingen zijn wij hem zeer erkentelijk. 

Harry Versteeg, gedurende drie jaar bestuurslid met aandachtsgebied Vereniging, heeft zich onder meer beziggehouden met de wedstrijdkalender, de diverse commissies en Players First. Hij deed dat met verve en inzet; hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Hij zal betrokken blijven bij het opzetten van het nieuwe meerjarig beleidsplan (MBP) tot het klaar is.

Beide heren stoppen per komende ALV in oktober. Tot die tijd voeren zij hun taken uit zoals we dat gewend zijn. In de ALV zullen we op gepaste wijze stil staan bij hun afscheid. Wij zijn begonnen met het zoeken naar opvolgers.

Met vriendelijke groet,

Cees Brandsen, voorzitter GCZ