Skip to main content

Golfende Grootvaders opgelet!

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland, één van de organisaties die al vele tientallen jaren onder de hoede van de Nederlandse Golf Federatie opereert, kan gezien worden als een unieke organisatie in het Nederlandse sportleven.

De “OGD” (een Stichting die al bijna 50 jaar bestaat) is binnen de NGF zelfs de grootste golfvereniging! Op dit moment zijn ruim 6.000 golf spelende grootvaders (verdeeld over 124 golfverenigingen) donateur van de Stichting, die zich ten doel stelt financiële middelen bijeen te brengen, waarmee kinderen met een beperking in de gelegenheid worden gesteld meer aan sport en spel te doen om zo hun bestaan wat plezieriger te maken.

Doelstellingen OGD:

  • Het verlenen van steun en/of garanties aan instellingen welke zich belasten met de verzorging van kinderen met een beperking, zowel op fysiek, psychisch als sociaal gebied, maar die niet in aanmerking komen voor overheidssteun,
  • Het organiseren van activiteiten op het gebied van spel en sport en onderling samenzijn van grootvaders,
  • De Stichting beoogt niet het maken van winst.

In de loop van de jaren heeft de OGD al ruim 2.5 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan de gehandicaptensport. In 2022 kon dankzij donaties/schenkingen een totaal bedrag van ruim 150.000 Euro aan de gehandicapten sport worden overgedragen!

Alle grootvaders van golfclub Zeewolde kunnen donateur worden van de Stichting Old Grand-Dad Nederland.

Als donateur kunt u meedoen aan de clubwedstrijd (dit jaar op woensdag 21 juni) met de kans te worden uitgezonden naar de regiofinale (Golfclub Olympus dinsdag 18 juli)

De beste spelers kwalificeren zich voor de landelijke finale (maandag 14 augustus op Golfclub Rozenstein)

De financiële bijdrage per jaar bedraagt 25 Euro (meer mag natuurlijk ook).

GC Zeewolde telt momenteel 125 grootvader donateurs en bevindt zich in de top 3 van Nederland.

Als u donateur wilt worden, kunt u zich bij ons of via de website van de Old Grand-Dad Club aanmelden. (www.oldgranddad.nl)

 

Cees Verkerk, secretaris Stichting Old Grand Dad Club

cwverkerk@kpnmail.nl

Joost Rombout, clubconsul

Joost.romb.45@gmail.com