Skip to main content

Senioren Chapman-Greensome, 22 maart, winnaars Theun Diertens en Henk Paehlig

Deze chapman-greensome-wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd. Aantal deelnemers, na veel afzeggingen vanwege de weersverwachting, bedroeg 68.
Een levendige wedstrijd die redelijk binnen de tijd gelopen werd. Het weer viel na de voorspellingen erg mee.
Na afloop bleek dat de computer alles aangaf o.b.v stableford, terwijl afspraak was stoike-play. Voor de uitslag waren daarom enkele kleine berekeningen noodzakelijk, die de eindlijst iets veranderden.
Winnaars:Theun Diertens en Henk Paehlig. Op de 2e plaats Elly en Ger Oomen, en derde Arnold Bentvelsen en Wouter Bos.
Met een kleine traktatie voor eenieder na afloop werd er druk en gezellig nagepraat.