Baanwerkzaamheden

Droogteschade

De afgelopen 3 jaar hebben we te maken gehad met extreem hete en droge zomers. Het gras heeft hier zichtbaar onder te lijden gehad. U zal die bewuste droogteschade op het gras ongetwijfeld herkennen: plekken waar weinig of helemaal geen gras wil groeien en de bodem zo warm is geweest, dat alle organische delen zijn verdwenen. Wat ontstaat, is zeer arme grond/zand die geen vocht meer kan opnemen, waardoor het gras zich niet tot nauwelijks kan hechten met alle gevolgen van dien.

De enige oplossing is het uitgraven van deze plekken, deze aanvullen met rijkere grond, doorfrezen met de ondergrond, opnieuw inzaaien en afwerken. Dit gaan we voor nu doen op de fairways Botter 3, 5 en 8. De gebieden zullen worden aangegeven met GUR-palen. Wij vragen u deze dan ook niet te betreden, des te eerder hebben we weer een mooie fairway om vanaf te spelen.

Naar de toekomst toe betekent het wel dat de optie ‘fairway-beregening’ met de daaraan verbonden financiële consequenties, nader moet wordt onderzocht. Of is met de hand beregenen goedkoper? Blijven we van die hete zomers houden? Kunnen we voldoende gebruik blijven maken van het oppervlaktewater? En zijn onze huidige pompen dan wel toereikend? Hoe is de bespelingsdruk naar de toekomst toe, want ook betreding tijdens hitte geeft enorme stress aan de plant? Automatisering?

Een kleine opsomming van de problematiek anno 2021. Daar waar we jarenlang een overschot aan water hadden op onze klei-fairways in de winter en er dus geregeld baansluitingen volgden, zijn we een traject gestart waarbij we frequent bezanden om de toplaag beter bespeelbaar te houden in de winter. Nu zitten we op een kantelpunt, waarbij doorgaan met bezanden gewenst is voor de bespeelbaarheid in de winter, maar we tegelijk een risico nemen door het uitdrogen van de fairways in de zomer, terwijl beregening van de fairways nu helemaal niet mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Christian Nueboer
Hoofdgreenkeeper