Op weg naar een rookvrije vereniging

Roken en sporten gaan niet samen. Voor veel mensen is ‘niet-roken’ steeds meer de norm. Daarom is het moment gekomen dat we op de club naar een rookvrije omgeving willen gaan, zoals in de afgelopen ALV’s ook besproken is.

Dit jaar (2021) gaan we gedeelten van de club rookvrij maken. Dat betekent concreet dat op het terras en op de drivingrange vanaf 1 september niet meer gerookt mag worden, met uitzondering van het terras aan de kant van de Birdie Room. Het wordt gewaardeerd als u in de baan ook niet rookt, maar het is dit jaar nog niet verboden. Vanaf 2022 is het gehele complex rookvrij.

Er zullen op diverse, strategische plaatsen, bordjes worden geplaatst om leden en gasten te attenderen op ons rookbeleid. We vertrouwen op ieders medewerking.