Skip to main content

Beste leden,

Het reserveringssysteem is vanwege de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar regelmatig aangepast. Er zijn veel maar ook diverse reacties over de wijze waarop het systeem vanaf 1 januari 2022 functioneert. Daarom hebben we besloten het opnieuw onder de loep te nemen. Als bestuur willen we namelijk graag, met de leden, stapsgewijs komen tot reserveringsregels die breed gedragen worden.

Dat doen we in drie stappen:

  1. Allereerst vervalt met ingang van vrijdag 29 april de regel dat er slechts op één lus 18 holes gespeeld kunnen worden: alle lussen zijn vanaf die datum weer beschikbaar;
  2. Vervolgens sturen we de leden een enquête om hun voorkeuren met betrekking tot het reserveringssysteem te inventariseren – hoe meer mensen reageren, hoe meer overzicht wij krijgen;
  3. Tenslotte een dringend verzoek: we vragen u om vanaf maandag 2 tot en met zondag 29 mei via een formuliertje in te vullen wat de duur van uw doorlooptijd in de baan is. We verzoeken u dit formulier zo goed en zo vaak mogelijk in te vullen en het bij de caddiemaster in te leveren. Formulieren liggen klaar bij de caddiemaster en bij de terminals in de hal. Vergeet ze niet op te halen voordat u uw ronde gaat spelen.
  4. Begin juni gaan we de zo verzamelde data (enquête en formulieren) verwerken en daar een eindconclusie aan verbinden. Deze zullen we vervolgens op de website plaatsen.

Maar… dan zijn we er nog niet, want op basis van al deze bevindingen worden als volgende stap aanpassingen in het reserveringssysteem doorgevoerd. In de loop van het jaar wordt dan nogmaals een enquête verstuurd om de wijzigingen opnieuw te evalueren. Dit alles gebeurt om uiteindelijk bij de ‘Grootste Gemene Deler’ uit te komen, ofwel: het op dat moment voor zoveel mogelijk mensen best functionerende reserveringssysteem.

We hopen zeer op uw medewerking zodat we als GCZ weer een verbeterslag kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Cees Brandsen
Voorzitter