Skip to main content

Van de Hoofd Greenkeeper: Wintertees en -greens

Inmiddels zijn we een behoorlijk aantal baansluitingen verder (ten opzichte van voorgaande jaren) en blijken de wintertees toch van onvoldoende kwaliteit te zijn. De wintertees staan met ingang van vandaag weer op de bekende plekken, voor- of achterop de zomertee. We zijn nu een inventarisatie aan het maken om te bekijken welke werkzaamheden er nodig zijn om de wintertees volgend seizoen wel open te houden.

Door de grote hoeveelheden regen die we gehad hebben is de baan ontzettend nat. Daarnaast is het ook nog relatief warm voor de tijd van het jaar, vandaag 11 graden! De greens gaan daarmee hard achteruit. Het is misschien opgevallen dat er gaatjes in de greens zitten. En het toeval is dat deze gaten precies in vierkantverband staan zoals we dat bij het prikken van de greens ook zien. Echter is het ditmaal niet door de greenkeepers veroorzaakt, maar door emelten. Dit zijn de larven van de langpootmug die eitjes hebben gelegd, net na onze laatste prikbeurt in september. Een makkelijker gaatje bestaat er niet voor de langpootmuggen.

Dit is iets wat jaarlijks gebeurt en niet helemaal te voorkomen is. Nu is het normaal gesproken kouder rond deze tijd van het jaar en graven de larven hun weg naar beneden om volgend jaar weer tevoorschijn te komen. Doordat ze nu nog steeds net onder de oppervlakte zitten, ’s nachts naar boven komen om rondom het gaatje van het gras te eten én doordat de plant zich niet herstelt (geen grasgroei), blijven de gaten lang zichtbaar. Met alle speltechnische gevolgen.

Er zijn geen andere middelen om emelten te bestrijden, dan aaltjes. De aaltjes die worden geïnjecteerd vreten de emelt van binnen op. Alleen moet de bodemtemperatuur boven de 10 graden zijn om de aaltjes te laten overleven, iets wat nu niet meer het geval is. Ook het afdekken van de greens om de larven ‘s nachts te stimuleren dan ’s ochtends de omhoog gekomen larven opmaaien gaat niet omdat het daar te koud voor is.

Het betekent dus dat we niets aan de schade kunnen doen, behalve hopen dat het snel koud wordt zodat meer schade voorkomen wordt. Volgend jaar gaan we ze preventief behandelen in de greens om schade zoals nu te voorkomen.

En dan hebben we ook nog schimmels op de greens. Hier gaan we deze week chemisch tegen spuiten omdat het, zoals gezegd hierboven, te warm blijft. Mede door de extra betreding op de greens (significant meer speelrondes!) is het gras extra kwetsbaar. Samen met de goede omstandigheden voor de schimmels (nat en warm) betekent het dat schimmels voorlopig nog actief blijven. Nu niet ingrijpen brengt nog veel meer schade toe die niet meer te herstellen is tot aan het voorjaar.

Een najaar met meer uitdagingen dan ooit. Helaas en tegelijkertijd maar goed ook: “De natuur stuur je niet”. Veiligheid en de baan prepareren naar beste kunnen zodat u een prettige ronde ervaart, daar kunnen we wel op sturen binnen de mogelijkheden!

Met vriendelijke groet,
Christian Nueboer