Baan reserveren

U kunt zelf online een starttijd reserveren.

  • Bent u lid van GC Zeewolde, logt u dan in met lidcode en password.
  • Bent u geen lid, registreert u uzelf dan als gast. Door u te registreren gaat u akkoord met de voorwaarden.
  • Via internet kan gereserveerd worden vanaf 20 dagen voor speeldatum met een maximum van 4 reserveringen.
  • Selecteert u eerst de gewenste datum, luscombinatie en 9 of 18 holes. Daarna toont het systeem u de beschikbare tijden als een groen vakje met daarin witte vierkanten.
  • Plaats de muisaanwijzer op het vakje en klik.
  • U kunt de boeking voor uzelf en evt. andere spelers afronden. U ontvangt een email ter bevestiging.

Klink verder voor actuele informatie over reserveringsregels

Greenfee tarieven

Reserveringsregels

Algemeen:
Er wordt om de 8 minuten gestart

Flights van 4 personen kunnen vanaf 12.00 uur starten

Maximale flight handicap voor een 4-bal is 108

Spelen als lid met een gast, of als gastspeler? Online reserveren wordt zeer gewaardeerd.