Bijgewerkt: 21 september 2020 / RtR
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels

In verband met het Covid-19 virus gelden er aangepaste regels voor het veilig kunnen beoefenen van de golfsport. Een volledige beschrijving van de aanpassingen kunt u vinden op de website van NGF: https://www.ngf.nl/coronaregels.

Beluchtingsgaten – Aak, Pluut 2 & 8 en Botter 1 (semi-rough)
Als u qua stand of swing last heeft van de beluchtings- of prikgaten dan mag dit gebied worden ontweken. U kunt dit gebied ontwijken door de bal te droppen op het ‘dichtstbijzijnde punt’ zonder belemmering.

Indien dit punt op het pad ligt, dan mag u (ten behoeve van de doorstroming), zowel het pad als de strook met beluchtingsgaten in één handeling ontwijken. Het ‘dichtstbijzijnde punt zonder belemmering’ zal niet per definitie altijd op de fairway te zijn, het kan ook voorkomen dat u in de (semi)-rough aan de andere kant van het pad moet droppen.

Kijk op de website over het baanonderhoud dat de greenkeepers (gaan) uitvoeren.

Ground Under Repair (GUR)
De GUR moet u ontwijken volgens Regel 16-1b of 16.1e. Als er sprake is van recentelijke ingezaaid gras mag de GUR niet worden betreden.

De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 1, 5 & 8 en Botter 5 & 8 mag u, als u hiervan last heeft bij stand of swing, ontwijken.

Gebieden die door kraaien zijn omgewoeld, zoals op b.v. Aak 3 & 5 en Botter 7 mogen ontweken worden op basis van regel 16.1. Deze gebieden zijn herkenbaar aan losse plaggen gras op de fairways. Bij deze meestal zanderige stukken fairway zijn kraaien op zoek geweest naar emelten.

Alle met blauwe palen gemarkeerde gebieden zijn GUR en dient u te ontwijken.

Bunkers
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen max. 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, maar uiteraard niet dichter bij de hole.

BIJ OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS geldt de Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels.
Opmerking: de nieuwe scorekaarten inmiddels in gebruik.

Lus Plaatselijke Regels op de  Score Kaart Local Rules Score Card
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player has these relief options, each for one penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernis palen, afstandspalen – voor 100, 150 or 200m tot het midden van de green zijn vaste obstakels. In het geval van interferentie en de bal ligt buiten een hindernis dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.
Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
alle Grond in Bewerking (GUR)
In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f. De GUR wordt aangegeven door blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak5 of Aak7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – speed up play

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde