Bijgewerkt: 18-2-2019/JWT
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels in de winterperiode 2019.

Als winterperiode wordt aangeduid de periode van 1 november 2018 tot circa 31 maart 2019. In deze periode zal de baan, i.c. de lussen meestal non-qualifying zijn.
In aanvulling op de Golfregels 2019 en de ‘local rules’ zijn de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing.

Afhankelijk van de conditie van de baan en de ligging van de bal is één van de drie onderstaande opties mogelijk:

 1. Plaatsen
  Een bal die ligt in deel van het Algemene Gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal terugplaatsen op de oorspronkelijke ligplaats. Wanneer de bal is terug geplaatst, is hij in het spel.
  En indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.
 2. Ingebedde bal
  In het Algemene Gebied mag een bal, die is ingebed, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt, en gedropt in de dropzone zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen, moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het Algemene Gebied ligt. Na het droppen is de bal in het spel.
 3. Op een nat of drassig gedeelte door de baan schoonmaken van de bal
  Op een nat of drassig gedeelte in het Algemene Gebied mag, na het markeren van de bal, de bal worden opgenomen, schoongemaakt en vervolgens terug geplaatst. Met het terug plaatsen is de bal in het spel.

GUR (Ground Under Repair)

De volgende gebieden zijn GUR, ontwijken volgens Regel 16-1:

 • Recent gekapte boomstronken, uitgefreesde boomgaten of rooigaten, al dan niet gevuld en ingezaaid, in het Algemene Gebied. Vanwege een spoedig herstel dienen deze gaten te worden ontweken, m.a.w. het is niet toegestaan vanuit dit gebied uw bal te spelen;
 • Tractorsporen in het Algemene Gebied en minimaal binnen 10 meter (stappen) van de fairway grenzen;
 • Op verschillende plaatsen in de baan liggen in de komende periode mogelijk afgezaagde boomtakken, welke nog worden versnipperd en afgevoerd. Indien uw bal vlakbij of in een verzamelde takkenbos ligt zodanig dat u er last van heeft met uw stand of voorgenomen swing, dan kunt u de takken ontwijken volgens Regel 16-1 (GUR). Betreft het door de baan een losse tak, die u kan verplaatsen, dan is deze tak een los natuurlijk voorwerp. U mag deze tak opzij leggen;
 • De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 1, indien u hiervan last heeft van stand of swing.

Wintergreen(s) 
Indien nodig zal er door weersomstandigheden en/of onderhoud  op vlagposities op de voorgreens of in de fairway gespeeld worden op een zgn. wintergreen.

Uitholen bij wintergreens: Net zoals bij zomergreens dient u bij Strokeplay/Stableford normaliter uit te holen. Echter is de wintergreen  bevroren, of (gedeeltelijk) bedekt met ijs- of sneeuwresten dan mag u uw bal oprapen als deze binnen één putterlengte (van clubhead tot aan de grip of max. 1 m) van de hole ligt. U telt vervolgens één slag bij uw score. Om mogelijke schade aan de hole te voorkomen laat u de vlag staan.

Opmerking: Ter bescherming van de zomergreens, dient u in het geval van een wintergreen het spelen naar de zomergreen te voorkomen. Mocht uw bal onverhoopt toch door rollen op de zomergreen, dan dient u deze green te ontwijken volgens Regel 13-1f (Verplicht ontwijken van een verkeerde green).

In het geval dat de zomergreens worden gebruikt, is de wintergreen een verkeerde green  en moet deze eveneens worden ontweken volgens Regel 13-1f.

Etiquette: uit zorg voor de baan wordt over de wintergreens niet gereden met trolleys en buggy’s, eventuele pitchmarks e.d. a.u.b. herstellen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGEL:
De Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Engels en Nederlands.
(nog in bewerking)

Lus Local Rules Score Kaart Plaatselijke Regels op de Score Kaart
alle Out of Bounds
White topped stakes indicate out of bounds
Buiten de baan
de wit getopte palen geven het buiten de baan gebied aan
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Dropping Zone Botter 3
If a ball is in the penalty area at hole Botter 3, including when it is known or virtually certain that a ball that has not been found came to rest in the penalty area, the player has these relief options, each for one penalty stroke:

 • Take relief under Rule 17.1, or
 • As an extra option, drop the original ball or another ball in the indicated dropping zone.
  The dropping zone is a relief area under Rule 14.3.
Dropping Zone Botter 3
Indien een bal in de hindernis van hole Botter 3 terecht is gekomen, waaronder dat het bekend of praktisch zeker is dat een niet gevonden bal in de hindernis is verdwenen,
dan mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken:

 • met de optie van slag en afstand volgens 17.1d(1) of
 • de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de aangegeven Dropping Zone.
  De Dropping Zone is een zgn. relief area onder Regel 14.3 (De bal droppen in de dropzone).
alle Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m from centre green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
Vaste obstakels
Alle palen, met name de rode/gele hindernispalen, de 100, 150 en 200m afstandspalen zijn vaste obstakels.
Indien er sprake is van een belemmering en de bal buiten de hindernis ligt, mag u de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1.
alle Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Grond in Bewerking
De door blauwe palen met een groene top of blauwe verflijnen met een paal met groene top aangegeven Grond in Bewerking gebieden zijn een zgn. ‘no play zone’ en dienen door de speler te worden ontweken volgens Regel 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7
is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
De niet als een hindernis gemarkeerde wateropvang greppel bij Aak 5 en de poel bij Aak 7,
beide aan de linkerzijde van de dogleg maken deel uit van het Algemene Gebied en kunnen niet worden ontweken op basis van Regel 19 Hindernissen.
alle Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – take no practice swings on the tee – speed up play – do not retrieve balls from the waterreservoir playing hole AAK 3 and hole AAK 9
Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – geen oefenswings op de afslagplaats – denk aan uw speeltempo
– niet uw ballen vissen in het water bij Aak 3 en Aak 9
En rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde, 18-2-2019