Bijgewerkt: 27-4-2019/JWT
Direct naar de local rules op de scorekaart.
Lid worden

Tijdelijke Plaatselijke Regels.

In aanvulling op de Golfregels 2019 en de ‘local rules’ zijn de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing.

1) Ground Under Repair (GUR)
De volgende gebieden zijn GUR en gedefinieerd als no-play zone: u dient deze GUR gebieden dus niet te betreden en dit geldt in het bijzonder voor de GUR gebieden die zijn aangegeven met blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. Deze GUR kunt u ontwijken d.m.v. de dichtstbijzijnde Dropping Zone of m.b.v. het dichtstbijzijnde Punt zonder Belemmering volgens Regel 16-1b.
De onderstaande GUR dient u te ontwijken volgens Regel 16-1b:

  • Recent gekapte boomstronken, uitgefreesde boomgaten of rooigaten, al dan niet gevuld en ingezaaid, in het Algemene Gebied. Vanwege een spoedig herstel dienen deze gaten te worden ontweken, m.a.w. het is niet toegestaan vanuit dit gebied uw bal te spelen. Ook dient u er niet doorheen te lopen of te rijden met uw trolley of buggy;
  • Tractorsporen in het Algemene Gebied en maximaal binnen 10 meter (stappen) van de fairway grenzen;
  • De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 1, Botter 5 en Botter 8, indien u hiervan last heeft van stand of swing.

2) Beluchtingsgaten
Als de bal van een speler in of tegen beluchtingsgat ligt:

  • Bal in het Algemene Gebied: De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken;
  • Bal op de green: De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGEL:
De Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels.
Opmerking: de nieuwe scorekaarten worden nog gedrukt, de huidige papieren scorekaarten verwijzen nog naar oude regels.

Lus Plaatselijke Regels op de  Score Kaart Local Rules Score Card
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player has these relief options, each for one penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernis palen, afstandspalen – voor 100, 150 or 200m tot het midden van de green zijn vaste obstakels. In het geval van interferentie en de bal ligt buiten een hindernis dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.
Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
alle Grond in Bewerking (GUR)
In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f. De GUR wordt aangegeven door blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak5 of Aak7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – speed up play

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde, 27-4-2019