Bijgewerkt: 22 maart 2023 / RtR
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Schoonmaken
Als de bal in het algemene gebied ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de plek van de bal eerst markeren voordat hij wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

Als de speler vergeet de ligplaats van de bal te markeren voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

Grond in Bewerking (GUR)
De GUR aangegeven met blauwe palen moet u ontwijken volgens Regel 16-1b of 16.1e.
Als er sprake is van zich herstellend of recentelijk ingezaaid gras dan mag de GUR niet worden betreden. Deze GUR is aangegeven met (groen getopte) blauwe palen.

De volgende gebieden worden worden aangemerkt als GUR en MOET u ontwijken:
1. De drainagesleuven in de fairway van Aak 1.

De volgende gebieden worden ook aangemerkt als GUR en mag u ontwijken:
1. De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 5 & 8 en Botter 5 & 8.
2. Kuilen in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, op de holes: Aak 3, Pluut 7 & Botter 9 zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.  Het betreft uitsluitend kuilen en scheuren welke zijn ontstaan door weggespoelde grond (dus niet veroorzaakt door divots).
3. Verstoringen vanwege kap- en snoeiwerkzaamheden, hieronder vallen tractorsporen, (opgevulde) rooigaten, opgestapelde takken/boomstammen en in de semi-rough/fairway achtergebleven houtsnippers.
4. Gebieden die door kraaien zijn omgewoeld. Deze gebieden zijn herkenbaar aan losse plaggen gras op de fairways. Bij deze stukken fairway zijn kraaien op zoek geweest naar emelten.

Wintergreen(s)
Indien nodig zullen, vanwege de weersomstandigheden en/of onderhoud, de vlaggen op de voorgreens of in de fairway op de zgn. wintergreens staan.

Uitholen bij wintergreens: Net zoals bij zomergreens dient u normaliter uit te holen. Als de wintergreen bevroren, of (gedeeltelijk) bedekt met ijs- of sneeuwresten is, dan mag u uw bal oprapen als deze binnen één putterlengte (max. 1 m) van de hole ligt. U telt vervolgens één slag bij uw score.

Opmerking: Als wintergreens zijn ingesteld, is het spelen naar de zomergreen verboden. Mocht uw bal toch op de zomergreen liggen, dan moet u deze green te ontwijken volgens Regel 13-1f (Verplicht ontwijken van een verkeerde green). In het geval dat de zomergreens worden gebruikt, is de wintergreen een verkeerde green en moet deze eveneens worden ontweken volgens Regel 13-1f.

BIJ OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS geldt de Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels.
Opmerking: de nieuwe scorekaarten inmiddels in gebruik.

Lus Plaatselijke Regels op de  Score Kaart Local Rules Score Card
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player has these relief options, each for one penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernis palen, afstandspalen – voor 100, 150 or 200m tot het midden van de green zijn vaste obstakels. In het geval van interferentie en de bal ligt buiten een hindernis dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.
Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
alle Grond in Bewerking (GUR)
In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f. De GUR wordt aangegeven door blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak 5 of Aak 7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – speed up play

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde