Bijgewerkt: 20-9-2019/JWT
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels.

In aanvulling op de Golfregels 2019 en de ‘local rules’ zijn de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing.

1) (Water)hindernissen Aak/Botter/Pluut – NO-GO Area’s (Regel 2.4)

Vanwege het herstel van de oeverranden is het gebied binnen de (water)hindernissen op Aak3/Aak9, Botter1,2&3, Botter8 en Pluut1, Pluut2 en Pluut8, aangegeven met rood/groene of geel/groene palen een verboden speelzone (NO-PLAY). Als een bal binnen deze hindernis in de verboden speelzone ligt, mag de hindernis niet worden betreden en de bal ook niet worden gespeeld zoals deze ligt.

In het geval dat uw bal in de rand van de hindernis speelbaar ligt, mag u de hindernis als een abnormale omstandigheid zonder een strafslag ontwijken volgens Regel 16.1. Als het duidelijk is dat uw bal onspeelbaar ligt dient u de hindernis te ontwijken met een strafslag volgens Regel 17.1.e.

Het NO-GO gebied geldt voor de (mede)speler, caddie, partner, e.d.
Bij wedstrijden heeft de wedstrijdcommissie i.o.v. met de R&H Cie. bepaald dat de straf bij een meervoudige overtreding een Diskwalificatie (DQ) inhoudt.

2) Ground Under Repair (GUR)
De GUR gebieden zijn gedefinieerd als NO-PLAY zone: u dient deze GUR gebieden dus niet te betreden als ze net zijn ingezaaid en nog kwetsbaar zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de GUR gebieden die zijn aangegeven met blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal.

Als uw bal in de GUR ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de GUR dan mag de speler zonder straf de GUR ontwijken:
(a) volgens Regel 16-1 en de onderstaande aanwijzingen of
(b) als extra mogelijkheid door de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtst bij de bal gelegen aanwezige Dropping Zone ook al is deze Dropping Zone dichter bij de hole. Deze Dropping Zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Aanwijzingen GUR:

  • Achter de green bij Botter 8 en Pluut 8 : ook hier kunt u gebruikmaken van de droppingzone(s);
  • Pluut 7 en Aak 1 & 5: de door GUR ingesloten bunkers maken deel uit van deze GUR.

De onderstaande GUR dient u te ontwijken volgens Regel 16-1b:

  • De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 1, Botter 5 en Botter 8, indien u hiervan last heeft van stand of swing.

3) Prikgaten in en rond de green
Als uw bal in/op een dergelijk prikgat ligt, mag u het prikgat als belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.

4) Spoelgaten en droogte scheuren
Spoelgaten, barsten of scheuren in de grond in delen van het Algemene Gebied gemaaid op semi-rough, fairwayhoogte of lager zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGEL:
De Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels.
Opmerking: de nieuwe scorekaarten inmiddels in gebruik.

Lus Plaatselijke Regels op de  Score Kaart Local Rules Score Card
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player has these relief options, each for one penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernis palen, afstandspalen – voor 100, 150 or 200m tot het midden van de green zijn vaste obstakels. In het geval van interferentie en de bal ligt buiten een hindernis dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.
Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
alle Grond in Bewerking (GUR)
In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f. De GUR wordt aangegeven door blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak5 of Aak7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – speed up play

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde, 20-9-2019