Bijgewerkt: 16-03-2020/JWT
Direct naar de local rules op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regels.

Als winterperiode wordt aangeduid de periode van 1 november 2019 tot circa 31 maart 2020. In deze periode zal de baan, i.c. de lussen meestal non-qualifying zijn. In aanvulling op de Golfregels 2019 en de ‘local rules’ zijn dan de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels van toepassing.

Afhankelijk van de conditie van de baan en de ligging van de bal is één van de drie onderstaande opties mogelijk:

1) Plaatsen in het Algemene gebied, fairway hoogte of lager

Een bal die ligt in een deel van het Algemene Gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager,  mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen plaatsen  binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. Wanneer de bal is terug geplaatst, is hij in het spel. En indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

2) Terugplaatsen in het Algemene Gebied, overige deel

In het overige deel van het Algemene Gebied mag, na het markeren van de bal, de bal worden opgenomen, schoongemaakt en vervolgens terug geplaatst. Met het terug plaatsen is de bal in het spel.

3) Ingebedde bal (Regel 16.3)

In het Algemene Gebied mag een bal, die is ingebed, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt, en gedropt in de dropzone zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen, moet de bal eerst een deel van de baan raken dat in het Algemene Gebied ligt. Na het droppen is de bal in het spel.

 

 

(Water)hindernissen Aak/Botter/Pluut – NO-GO Area’s (Regel 2.4)

Vanwege het herstel van de oeverranden is het gebied binnen de (water)hindernissen op Aak3/Aak9, Botter1,2&3, Botter8 en Pluut1, Pluut2 en Pluut8, aangegeven met rood/groene of geel/groene palen nog steeds een verboden speelzone (NO-PLAY). Als een bal binnen deze hindernis in de verboden speelzone ligt, mag de hindernis niet worden betreden en de bal ook niet worden gespeeld zoals deze ligt.

In het geval dat uw bal in de rand van de hindernis in het huidige met gras begroeide gedeelte speelbaar ligt, mag u de hindernis als een abnormale omstandigheid zonder een strafslag ontwijken volgens Regel 16.1. Als het duidelijk is dat uw bal in het overige deel of onspeelbaar ligt dient u de hindernis te ontwijken met een strafslag volgens Regel 17.1.e.

Het NO-GO gebied geldt voor de (mede)speler, caddie, partner, e.d.
Bij wedstrijden heeft de wedstrijdcommissie i.o.v. met de R&H Cie. bepaald dat de straf bij een meervoudige overtreding een Diskwalificatie (DQ) inhoudt.

Ground Under Repair (GUR)
De onderstaande GUR dient u te ontwijken volgens Regel 16-1b:

  • De ingeklonken drainagesleuven in de fairway van Aak 1, Botter 5 en Botter 8, indien u hiervan last heeft van stand of swing.

Wintergreen(s) 

Indien nodig zal er door weersomstandigheden en/of onderhoud  op vlagposities op de voorgreens of in de fairway gespeeld worden op een zgn. wintergreen.

Uitholen bij wintergreens: Net zoals bij zomergreens dient u bij Strokeplay/Stableford normaliter uit te holen. Echter is de wintergreen  bevroren, of (gedeeltelijk) bedekt met ijs- of sneeuwresten dan mag u uw bal oprapen als deze binnen één putterlengte (max. 1 m) van de hole ligt. U telt vervolgens één slag bij uw score. Om mogelijke schade aan de hole te voorkomen laat u de vlag staan.

Opmerking: Ter bescherming van de zomergreens, dient u in het geval van een wintergreen het spelen naar de zomergreen te voorkomen. Mocht uw bal onverhoopt toch door rollen op de zomergreen, dan dient u deze green te ontwijken volgens Regel 13-1f (Verplicht ontwijken van een verkeerde green). In het geval dat de zomergreens worden gebruikt, is de wintergreen een verkeerde green  en moet deze eveneens worden ontweken volgens Regel 13-1f.

Etiquette: uit zorg voor de baan wordt over de wintergreens niet gereden met trolleys en buggy’s, eventuele pitchmarks a.u.b. herstellen.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE (TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGEL:
De Algemene Straf: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Plaatselijke Regels (local rules) op de scorekaarten

Hieronder staat een samenvatting van de ‘local rules’ op de scorekaarten in het Nederlands en Engels.
Opmerking: de nieuwe scorekaarten inmiddels in gebruik.

Lus Plaatselijke Regels op de  Score Kaart Local Rules Score Card
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Hindernis Botter 3
Indien je bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis tot stilstand is gekomen, mag je de hindernis ontwijken met één strafslag met optie (1) onder slag en afstand of met optie (3) zijwaarts ontwijken volgens Regel 17-1d.
Penalty Area Botter 3
If a player’s ball is in a penalty area, including when it is known or virtually certain to be in a penalty area even though not found, the player has these relief options, each for one penalty stroke: option (1) with stroke-and-distance or option (3) Lateral Relief, see Rule 17-1d.
alle Vaste obstakels
Alle hindernis palen, afstandspalen – voor 100, 150 or 200m tot het midden van de green zijn vaste obstakels. In het geval van interferentie en de bal ligt buiten een hindernis dan mag de speler het vaste obstakel ontwijken volgens Regel 16-1.
Immovable Obstructions
All stakes – indicating penalty area’s, black posts – indicating 100, 150 or 200m to the centre of the green are immovable obstructions.
In case of interference and the ball lies outside the penalty area free relief may be taken under Rule 16-1.
alle Grond in Bewerking (GUR)
In het geval van interferentie door GUR en de bal ligt buiten een hindernis dan moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16-1f. De GUR wordt aangegeven door blauwe palen met een groene top of door blauwe verflijnen met een groen getopte paal. De GUR is een zgn. ‘no play zone’.
Ground Under Repair
Ground Under Repair, defined by blue stakes with green tops or blue lines with one blue stake with a green top is a no play zone.
Free relief must be taken in case of interference by the no play zone under Rule 16-1f.
Aak-Botter,
Botter-Pluut
Wateropvang gebieden bij Aak 5/Aak 7
Het ongemarkeerde wateropvanggebied, links ter hoogte van de ‘dogleg corner’ van Aak5 of Aak7, maakt deel uit van het Algemene Gebied en is geen hindernis.
Unmarked water collection (AAK 5/AAK 7)
The unmarked water collection area at the left side of the dogleg corner of Aak 5 or Aak 7 is part of the general area and therefore it is not a penalty area.
alle Etiquette: uw gedrag op de baan
Leg de uitgeslagen divots terug – repareer pitchmarks – hark de bunkers – denk aan uw speeltempo – en rij niet met trolley of buggy tussen de green en de greenside bunker(s) door.
Etiquette; Behaviour on the course
Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – speed up play

Top
Regel & Handicap commissie GC Zeewolde, 16-03-2020