Skip to main content

Maatregelen mbt Corona-virus

By 12 maart 2020maart 15th, 2020Nieuws Leden, Uncategorized

Beste clubleden,

Donderdagmiddag kregen jullie al van ons het bericht dat we alle activiteiten/wedstrijden (hieronder vallen ook de door de vereniging/commissies georganiseerde trainingen) hebben geannuleerd tot en met 22 maart. Die datum is intussen achterhaald, want intussen is deze periode vanuit overheidswege al verlengd tot in elk geval 31 maart. Zodra er aanvullende besluitvorming komt, nemen wij dat meteen mee in ons beleid. Echter ik waarschuw er alvast voor dat de impact van de coronavirus bestrijdende maatregelen heel gemakkelijk een verdere verlenging van deze periode noodzakelijk kan maken.

Tevens willen we jullie nader informeren over onze handelswijze en welke koers we inzetten nu de maatregelen zijn aangescherpt.

We hebben toegezegd na te gaan wat er aan wedstrijden ingehaald kan worden. Dat wordt nu al moeilijker om te overwegen omdat dit na 31 maart wordt, maar ook nog onderhevig kan zijn aan komende besluitvorming. Ik roep de commissies op om in alternatieven te gaan denken over eventueel inhalen en over de wijze waarop we de draad later in het seizoen weer op kunnen pakken.

Ik wil bij deze benadrukken dat we jullie als leden oproepen niet zelf vervangende wedstrijden te organiseren. We moeten met elkaar de verantwoordelijkheid nemen die wordt gevraagd en dat is blootstellen aan besmetting tot een minimum beperken. Spelen kan nog steeds prima maar verdeel het goed over de dag en maak kleine groepen . Het clubhuis sluiten willen we graag voorkomen maar deze vraag gaan we maandagavond bespreken, wel zijn we in gesprek met onze pachter over het clubhuis.

We hebben bij andere clubs gevraagd wat zij doen tav wedstrijden en clubhuis en kregen een gevarieerd beeld terug. Toch zal na gisteren dit beeld snel veranderen. Wij volgen wat er gebeurt en of dit aanpassing van onze besluiten verlangt, dan wel dat dit wordt opgelegd. Een voorbeeld hoe snel het wijzigt is de NGF die op 12 maart de eerste besluiten tav de competitie heeft genomen. Een update hebben ze al aangekondigd per 18 maart. Het is belangrijk hier de broninformatie zuiver te houden en ik roep de commissie en de competitie spelers op om regelmatig de site van de NGF te volgen. Wij volgen hun richtlijnen in deze direct op.

Wat betreft het gebruik van de baan en oefenaccommodaties is er nu nog geen koers nodig.

Wel is het van belang om de oproep van de overheid om reisbewegingen te beperken en de richtlijnen met betrekking tot gezondheid(sklachten) te volgen. Dat geldt ook voor onze gastspelers.

Als een ieder zijn verantwoordelijkheid daarin neemt kan dit beleid standhouden.

Uiteraard verwijs ik naar de site van RIVM en de gemeentes voor meer informatie. Wij gaan actief volgen wat er gebeurt en het bestuur zal samen met Bart meteen reageren als informatie daartoe aanleiding geeft. We willen proberen de golfactiviteiten zo lang mogelijk door te laten gaan maar wel op een verantwoorde wijze. Laten we met ons allen ons steentje bijdragen aan deze risico beperkende maatregelen.

Met vriendelijke groeten

Cees Brandsen, voorzitter Golfclub Zeewolde

 

Klik op de link voor aanbevelingen ten aanzien van het Covid-19 virus: Protocol Covid 19