Skip to main content

Strokeplay Maximum Score

Wijzigingen in het Algemeen wedstrijdreglement 2020.

Invoering Strokeplay Maximum Score
In samenspraak met de R&H-commissie en alle wedstrijdorganiserende commissies van GCZ is besloten dat per 1-1-2020 Strokeplay-wedstrijden gespeeld mogen worden volgens de spelvorm “Strokeplay Maximum Score” (Regel 21.2.a en 21.2.b).
Dit ter voorkoming van langzaam spel, maar ook om beginners en hogere handicappers in staat te stellen (makkelijker) te kiezen voor deelname aan Strokeplay-wedstrijden.
Kort samengevat:

  • M.u.v. de clubkampioenschappen is Strokeplay Maximum Score van toepassing indien voor de spelvorm Strokeplay wordt gekozen. Zie gewijzigde artikelen 6, 15 17 en 25 van het Algemeen wedstrijdreglement 2020.
  • In Artikel 17 is tevens de Maximum Score voor de holes vastgesteld op 2x PAR + 2.  Bij Strokeplay Maximum Score wedstrijden moet de bal opgenomen worden als het maximum aantal slagen voor de betreffende hole is bereikt. In dat geval dient de Maximum Score op de scorekaart vermeld te worden.