Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap of speelrecht van Golfclub Zeewolde. Sinds 2014 kent Golfclub Zeewolde een contributievorm waarbij nieuwe leden geen entreegeld meer betalen. Daarmee is één van de financiële drempels weggenomen en is het nog aantrekkelijker om lid te worden van Golfclub Zeewolde.

Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap of speelrecht:

  • U vraagt het lidmaatschap/speelrecht aan met behulp van het ‘Inschrijfformulier lidmaatschap GCZ’  via het inschrijfformulier. Klik hier voor de pagina van het inschrijfformulier.
  • U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst.
  • U wordt door het secretariaat uitgenodigd voor een gesprek met de Kennismakingscommissie, 
    die u verder zal informeren over het ‘wel en wee’ binnen onze vereniging.
  • Na het bezoek aan de Kennismakingscommissie en goedkeuring door het Bestuur (conform de statuten van onze vereniging), krijgt uw aanvraag een definitieve status.
  • Het secretariaat stelt u vervolgens op de hoogte van de mogelijkheden (datum van instroom en de keuze m.b.t. de eventuele betaling van het entreegeld).

 

Kennismakingsgesprekken vinden in 2019 plaats op de volgende data

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur:

15 januari, 12 februari, 19 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni, 9 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

 

Woensdagmiddag v.a. 15.00 uur (voor- en naseizoen):

30 januari, 20 februari, 6 november, 4 december

 

Woensdagmiddag v.a. 16.00 uur (hoogseizoen):

27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 14 augustus, 11 september, 9 oktober

 

Een lidmaatschap/speelrecht kan op elk gewenst moment gedurende het jaar worden aangegaan.

De kennismakingscommissie stelt zich tot doel om aspirant-leden zo volledig mogelijk te informeren, waardoor zij zo spoedig mogelijk worden opgenomen in de vereniging en haar activiteiten

Contributie en entreegeld

Voor het jaar 2019 gelden de volgende bedragen (hoge contributie zonder entreegeld):

Leden

Contributie

   

Jeugd (t/m 20 jaar)

€  267,-

   

Junior (21 t/m 25 jaar)

€  645,-

   

Leden (26 jaar en ouder)

€ 1.289,-

   

 

Nieuwe leden hebben ook de mogelijkheid om voor het oude model te kiezen: een laag contributiebedrag in combinatie met het bij aanvang betalen van het entreegeld.

De bedragen zijn dan als volgt:

Leden

Contributie

Entreegeld

 

Jeugd (t/m 20 jaar)

€ 267,-

n.v.t.

 

Junior (21 t/m 25 jaar)

€ 512,-

€ 1.280,-

 

Leden (26 jaar en ouder)

€ 1.024,-

€ 2.560,-

 

 

Daarnaast kent Golfclub Zeewolde diverse speelrechten met elk hun specifieke mogelijkheid.

Klik hier voor een overzicht.

Voor nadere informatie over deze regeling en mogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat (036 522 5831).