Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap of speelrecht:

Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschapsvorm / speelrecht van Golfclub Zeewolde.

Met ingang van 2014 kent Golfclub Zeewolde een contributievorm waarbij de nieuwe leden geen entreegeld meer betalen.

Daarmee is één van de financiële drempels weggenomen en is het nog aantrekkelijker om lid te worden van Golfclub Zeewolde.

De procedure is als volgt:

  • U vraagt het lidmaatschap/speelrecht aan met behulp van het ‘Inschrijfformulier lidmaatschap GCZ’ (button links).
  • U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst.
  • U wordt door het secretariaat uitgenodigd voor een gesprek met de kennismakingscommissie, die u verder zal informeren over het ‘wel en wee’ binnen onze vereniging.
  • Na het bezoek aan de Kennismakingscommissie en goedkeuring door het Bestuur conform de Statuten van onze vereniging), krijgt uw aanvraag een definitieve status.
  • Het secretariaat stelt u vervolgens op de hoogte van de mogelijkheden (datum van instroom en de keuze m.b.t. de eventuele betaling van het entreegeld).

Kennismakingsgesprekken worden in 2018 gehouden op de volgende data: 

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur:
16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni, 17 juli, 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Woensdagmiddag v.a. 15.00 uur:
31 januari, 28 februari (voorseizoen)
31 oktober, 28 november (naseizoen)

Woensdagmiddag v.a. 16.00 uur:
28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 22 augustus, 26 september (hoogseizoen)

 

Een lidmaatschap/speelrecht kan op de eerste van een maand naar keuze gedurende het jaar ingaan.

Als vereniging hechten wij veel waarde aan de bereidheid van leden om zich in te zetten voor de club. Een ander belangrijk aspect waar naar gekeken wordt, is of nieuwe leden passen binnen de sfeer en cultuur van de vereniging.

 

Contributie en entreegeld

Voor het jaar 2018 gelden de volgende bedragen (hoge contributie zonder entreegeld):

 

Leden

Contributie

 

 

Jeugd (t/m 21 jaar)

  €    262,-

 

 

Junior (22 t/m 25 jaar)

  €    632,-

 

 

Leden (26 jaar en ouder)

  € 1.264,-

 

 

 

Nieuwe leden hebben ook de mogelijkheid om voor het oude model te kiezen: een laag contributiebedrag in combinatie met het bij aanvang betalen van het entreegeld.

De bedragen zijn dan als volgt:

 

Leden

Contributie

Entreegeld

 

Jeugd (t/m 21 jaar)

€ 262,-

n.v.t.

 

Junior (22 t/m 25 jaar)

€ 502,-

€ 1.255,-

 

Leden (26 jaar en ouder)

Speelrechten

Jol-speelrecht

Twilight speelrecht

Aspirant lidmaatschap

€ 1.004,-

€ 395,-

€ 750,-

€ 595,-

€ 2.510,-

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

 

Voor nadere informatie over deze regeling en mogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat ( 036 522 5831).

 

Bedrijfsleden

Het is mogelijk een bedrijfslidmaatschap aan te vragen. Voor verdere informatie hieromtrent kunt u zich wenden tot de manager van de golfclub, de heer H.J.P. Beekmans (036 522 5831).